Beeldbank

Berichten van het Studiefonds

2 maart 2020
Auteur: Joran Backx
Foto:

Delen:

Het Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten, in de wandelgangen van het Zuid-Afrikahuis beter bekend als ‘het SSF’ heeft onlangs weer vergaderd en voor het komende halfjaar zeven beurzen toegekend. De verwachting is dat daar na de vergadering van juni dit jaar nog een aantal toekenningen bijkomen. Bij de meeste beurzen die worden toegekend gaat het om beurzen waarbij de student, in het kader van zijn of haar Master- of PhD-studie aan een Zuid-Afrikaanse universiteit, onderwijs gaat volgen of onderzoek gaat doen aan een Nederlandse universiteit. Daarnaast verschaft het SSF soms ook reisbeurzen voor korte cursussen of congressen. Het SSF vergadert twee keer per jaar en het aantal toekenningen en de per beurs toegekende bedragen kunnen behoorlijk variëren. Het aantal SSF beurzen is natuurlijk beperkt, gelet op de grote financiële nood van veel, vooral zwarte, studenten in Zuid-Afrika, maar voor individuele studenten betekent onze befondsing heel veel voor hun ontwikkeling en loopbaan. Het enthousiasme en de dankbaarheid van de studenten die een beurs krijgen, spreken dan ook boekdelen, zo blijkt uit de verslagen die ze na afloop van hun tijd in Nederland schrijven.

Regelmatig zien we ook opvallende en positief stemmende resultaten als gevolg van een toegekende beurs. In januari bijvoorbeeld werd het SSF verrast met het nieuws dat Mpendulo Troy Myeni, student theater- en filmwetenschap aan de University of the Free State (Bloemfontein) op het Pan African Filmfestival in Los Angeles een prijs had gewonnen voor zijn film ‘Eyelash’. In 2018 heeft Troy Myeni een beurs ontvangen van het SSF om in het kader van zijn Masterstudie onderwijs te volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens was Troy vrijwilliger op het Festival voor het Afrikaans van september 2018 in de Brakke Grond. Hij is daarmee een voorbeeld van het feit dat de studie van SSF bursalen in Nederland in het bredere kader van het Zuid-Afrkahuis zichtbaar worden.

Een verschijnsel dat het bestuur van het SSF de laatste tijd zorgen baart is dat, met name waar de beurs een aanvulling betreft, deze soms niet wordt geclaimd omdat de aanvrager het totaalbedrag dat zij nodig hebben niet bij elkaar kan sprokkelen vanwege de sociaaleconomische situatie van Zuid-Afrika, en in het bijzonder de waardevermindering van de Rand. Dit verschijnsel doet zich met name voor bij reisbeurzen, maar ook bij studenten die langer naar Nederland komen. De kosten van levensonderhoud en woonruimte zijn in Nederland immers erg hoog, vooral in de Randstad. Het SSF zal om die reden zijn beursbedragen misschien aan moeten passen. Recent heeft het SSF een nieuw, tweetalig aanmeldformulier in gebruik genomen dat studenten van de website kunnen downloaden. Het SSF zal op korte termijn actie ondernemen om haar bekendheid bij de afdelingen internationalisering van de Zuid-Afrikaanse universiteiten verder te vergroten.

Om een indruk te geven van de diversiteit aan onderzoek en onderwijs dat de SSF studenten volgen hieronder een overzicht van de studenten die de secretaris van het Studiefonds in het Zuid-Afrikahuis verwelkomde om kennis te maken en de financiële papieren rond te maken. Het betreft hier studenten die in 2019 een beurs kregen.  

Chipo Mutyambizi (Stellenbosch University) ontving een beurs van één maand plus reiskosten om haar onderzoek naar de maatschappelijke problematiek rond diabetespatiënten af te ronden in het kader van haar PhD Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Op Voertaal werd hierover een artikel gepubliceerd.

Aan Alex Giardini (Stellenbosch University) werd een beurs verstrekt voor vijf maanden om zijn Master koloniale geschiedenis in Leiden te voltooien.

Frank Philip Bothma (NWU Potchefstroom) kreeg een beurs van vijf maanden plus reiskosten om in het kader van zijn proefschrift over een bijzonder vergelijkend juridisch onderzoek naar het effect van het zweren van de eed in de rechtspraak onderzoek te doen aan het Van Vollenhoven Instituut (Universiteit Leiden).

Elaine Goosen (Stellenbosch University) kreeg een beurs van zes maanden in het kader van haar PhD onderzoek aan de TU Delft naar verouderingsprocessen als gevolg van het gebruik van bitumen in asfalt.

Ruhan Fourie (UFS Bloemfontein) ontving een beurs van drie maanden plus reiskosten in verband met onderzoek voor zijn proefschrift over de rol van de NG Kerk in het creëren van angst voor het communisme tijdens de groei van het Afrikaner nationalisme en onder het apartheidsregime (Rijksuniversiteit Groningen).

Landi Raubenheimer (University of Johannesburg) kreeg een beurs van twee maanden om onderzoek te doen aan de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van haar PhD Filmstudies.  

Aan Christian Steyn (Stellenbosch University) werd een beurs toegekend van zes maanden in het kader van zijn Masterstudie ‘Agricultural Economics and Agribusiness’ aan de Universiteit van Wageningen.

Carla Jane Robb (University of Cape Town) kreeg een beurs van drie maanden plus reiskosten voor een post-Master ‘Urban Management and Development Theories’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (Institute for Housing and Development Studies).

Foto: Voorzitter van het Studiefonds SSF Frans Kamsteeg op het Festival voor het Afrikaans in Amsterdam (2018) met links student Filosofie Jana Vosloo (Stellenbosch/VU) en rechts Mpendulo Troy Myeni (UFS/RUG)

Meer nieuws

18 maart 2020, Intro
Editie Maart
Het Spectrum is ons online magazine, exclusief voro vrienden van het huis! In het Spectrum worden recente culturele, politieke en economische ontwikkelingen in Zuid-Afrika besproken. Zuid-Afrika Spectrum verschijnt vier keer per jaar. Deze maand speciale hoofdredacteur: Jamy van Baarsel.
11 maart 2020, Journalist
Journalist in het Huis: Siska Martin
Sinds 2016 verblijven er journalisten van het Zuid-Afrikaanse Media24 op de Keizersgracht.
2 maart 2020, Beeldbank
Berichten van het Studiefonds
Sinds 2016 verblijven er journalisten van het Zuid-Afrikaanse Media24 op de Keizersgracht.

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK
Amsterdam

020-6249318
info@zuidafrikahuis.nl

Openingstijden

N.B. Van 23 december 2019
t/m 3 januari 2020 zijn wij
gesloten i.v.m. onze wintersluiting

Maandag, dinsdag en
donderdag van 10 tot 16 uur

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons