Catalogus

Bibliotheek Beeldbank Archief

Archief

Het Zuid-Afrikahuis huisvest een rijke collectie archieven en kaartmateriaal. De archieven vormen een belangrijke bron voor onderzoek naar de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika vanaf 1880 tot heden.

Het accent ligt op de periode 1880-1920, een periode waarin de contacten het meest intensief waren. Vanaf 1923 zijn de archieven van deze periode, evenals nieuw verworven archiefmateriaal, verzameld in het pand van het Zuid-Afrikahuis op de Keizersgracht 141 te Amsterdam. In 2014 en 2015 zijn de archieven schoongemaakt en opnieuw verpakt, en is een start gemaakt met digitaal beheer en online ontsluiting. Vanaf mei 2016 zijn de indexen van de archieven  beschikbaar en opvraagbaar via de website van het Zuid-Afrikahuis.

De archieven zijn te raadplegen op de studiezaal op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Let op: uw onderzoeksmateriaal dient minimaal 1 dag tevoren aangevraagd te zijn via de archiefcatalogus.

For english see Archive.

Archivaris: Simon Scholte ter Horst.

Beeldbank

De bibliotheek van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland beschikt over een grote collectie fotomateriaal. Deze collectie bevat tal van unieke foto’s met een geschiedkundig karakter.

De collectie documenteert de geschiedenis van Zuid-Afrika en die van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse betrekkingen, met name tussen 1880-1910. Bijzondere vermelding verdienen foto’s uit de tijd van de Boerenrepublieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat (1880-1902), de Tweede Zuid-Afrikaanse Oorlog (1899-1902), en portretten van letterkundigen en politici. Alle foto’s zijn te vinden via de Beeldbank.

Bestellen

Reproducties van foto’s kunt u bestellen via de bestel-module.

Voorwaarden voor gebruik foto’s:

 • gebruik voor commerciële doeleinden: € 25,00 per stuk
 • gebruik voor niet-commerciële doeleinden: € 5,00 per stuk
 • de bron wordt altijd vermeld: Fotoarchief Zuid-Afrikahuis Nederland
 • de bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis ontvangt te allen tijde een presentie-exemplaar van de publicatie waarin het fotomateriaal gebruikt is

Beheerder beeldbank: Bianca Oortwijn.

Bibliotheek

Het Zuid-Afrikahuis beheert een bibliotheek met een unieke, geheel op Zuid-Afrika gerichte collectie. De collectie omvat de grootste verzameling aan Zuid-Afrikaanse literatuur in Europa.

Onderzoekers, docenten en studenten, maar ook meer algemeen geïnteresseerde lezers maken gebruik van deze bibliotheek. Het grootste deel van de collectie is Afrikaans-, Nederlands- of Engelstalig. De speerpunten van de bibliotheekcollectie zijn Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde en Zuid-Afrikaanse geschiedenis.

De bibliotheekcollectie bevat:

 • Ca. 62.000 titels
 • Ca. 30 lopende abonnementen op tijdschriften
 • Ca. 550 afgesloten abonnementen op tijdschriften
 • Audiovisuele materialen (cd’s, dvd’s)
 • Literair knipselarchief
 • Beeldbank

De collectie van de bibliotheek is te raadplegen via de catalogus. De collectie is ook opgenomen in de Nederlandse Centrale Catalogus en te raadplegen via Picarta en Worldcat.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar de bibliotheek ter attentie van Bianca Oortwijn: bibliotheek@zuidafrikahuis.nl

Aanwinstenlijst

Met enige regelmaat publiceert de bibliotheek een nieuwe aanwinstenlijst. De aanwinsten van de bibliotheek worden ook vermeld in Zuid-Afrika Spectrum.

AdamNet

De bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis is aangesloten bij de samenwerkende Amsterdamse Bibliotheken, AdamNet. Meer dan 30 Amsterdamse bibliotheken zijn aangesloten bij AdamNet en via de groepscatalogus kunt u miljoenen boeken, tijdschriften multimedia en andere bronnen raadplegen. Op vertoon van een geldige AdamNet-pas lenen AdamNet-leden gratis in het Zuid-Afrikahuis.

Genealogie        

Het Zuid-Afrikahuis bewaart veel, grotendeels onbekend, biografisch materiaal over medewerkers van de voormalige Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij (NZASM) en hun lotgevallen na terugkeer in Nederland. De dossiers zijn waardevolle bronnen voor familieonderzoek, omdat zij een (soms zeer gedetailleerd) beeld geven van de levensomstandigheden van deze spoorwegmensen in Nederland tot aan het jaar 1940. Er is een alfabetische namenlijst samengesteld van bijna 3000 werknemers die eind negentiende eeuw in dienst waren van de NZASM en/of aanvragen om steun hebben ingediend bij het Ondersteuningsfonds. De lijst verwijst naar in het Zuid-Afrikahuis aanwezige archivalia.

Benieuwd of uw gezochte persoon of voorouder in de lijst voorkomt? Stuur een mail naar: bibliotheek@zuidafrikahuis.nl

Digitalisering tijdschriften

Via het BKT-traject Metamorfoze van de Koninklijke Bibliotheek worden een aantal jaargangen van tijdschriften gedigitaliseerd. De volgende titels zijn straks digitaal te raadplegen voor onderzoek: Hollandsch Zuid-Afrika; Maandblad Zuid-Afrika; Ons tijdschrift: Afrikaansch familieblad; Ons tijdschrift: geïllustreerd familieblad voor ZA; Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tydschrift ; Zuid-Afrikaansche Tydschrift; Christelijk Schoolblad.

ZAH Repository

Het Zuid-Afrikahuis werkt aan een digitaal repository voor artikelen, boeken, proefschriften en symposiumverslagen. Het betreft een repository van publicaties waarvoor gebruik is gemaakt van de collecties van de bibliotheek en het archief dan wel van het ZAH als locatie van bijeenkomst. De artikelen worden in eerste instantie beschikbaar gemaakt via deze pagina. Artikelen betreffende specifieke archieven zijn daarnaast ook downloadbaar in de collectie-omgeving Atlantis in de toegang van het betreffende archief.

Artikelen in vakbladen (Archievenblad KVAN)

Naast artikelen in Zuid-Afrika/Spectrum zijn er diverse artikelen over de collectie archieven verschenen in vakbladen en historische tijdschriften. Deze lijst wordt nog uitgebreid.

 • De collectie archieven van het Zuid-Afrikahuis

Serie Collecties Zuid-Afrikahuis in bewerking (Zuid-Afrika 2015-2016)

Tijdens de renovatie van de archieven in 2014-2016 zijn enkele artikelen geschreven om het publiek op de hoogte te houden van de voortgang.

 • No. 1: De Voorschotkas
 • No. 2: Van small data naar big audience
 • De archieven van het Zuid-Afrikahuis: van Boerenoorlogen naar Big Data

Verslagen ZAH Symposia

Serie Archiefvormers & Erflaters (Zuid-Afrika/Spectrum 2016-heden)

In de serie Archiefvormers & Erflaters verschijnen met regelmaat korte artikelen over nieuwe aanwinsten, bijzondere vondsten of ego-documenten met een speciaal verhaal. Het doel van de serie is om archiefstukken van een historische context te voorzien, met name die van de micro-geschiedenis: het dagelijks leven van een persoon zoals dat op basis van een of enkele stukken misschien wel te reconstrueren is. Deze stukken kunnen een foto betreffen, een ansichtkaart, een collectie brieven of enkele krantenknipsels. De serie is van de hand van em. prof. dr. G.J. Schutte.

Reeds verschenen in deze serie:

 • No. 1: F.J.J.M. Willemse, krijgsgevangene
 • No. 2: A.J. da Costa, filantroop
 • No. 3: Prof.dr. M.F. Valkhoff, taalkundige
 • No. 4: H.C. Roostee, assistent-chef Weg en Werken
 • No. 5: Arend van der Horst, spoorwegdokter
 • No. 6: Gerard Beelaerts van Blokland, de eerste pro-Boer
 • No. 7: Het schoolboek van E.C. Godee Molsbergen
 • No. 8: W.P.C. van der Horst, NZASM-beambte op reis
 • No. 9: Jac.Th. Stom, krijgsgevangene
 • No. 10: Een Transvaalse telegrafist en zijn vertaalster
 • No. 11: De onvermoeibare Oudschans Dentz

Bibliotheek & Archief Stage verslagen

 • F. Janse van Rensburg – The Archives and Collections of the NZASM: a guide for researchers (2017)

Multimedia Divers

 • Festival voor het Afrikaans 2018 (nog niet beschikbaar)
 • Afscheidsrede prof. dr. Ena Jansen 2017 (nog niet beschikbaar)

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK
Amsterdam

020-6249318
info@zuidafrikahuis.nl

Openingstijden

N.B. Van 23 december 2019
t/m 3 januari 2020 zijn wij
gesloten i.v.m. onze wintersluiting

Maandag, dinsdag en
donderdag van 10 tot 16 uur

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons