Studiefonds

Het Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten ondersteunt al 130 jaar Zuid-Afrikaanse studenten die in Nederland willen studeren.

Studiemogelijkheden voor Zuid-Afrikaanse Studenten

Nederlandse universiteiten verwelkomen buitenlandse studenten om deel te nemen aan hun onderwijsprogramma’s. Om studenten uit Zuid-Afrika de gelegenheid te geven hiervan gebruik te maken, bestaat de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten (SSF).

Studie in Nederland vir Suid-Afrikaanse Studente

Die Nederlandse universiteite verwelkom buitelandse studente in hul kursusprogramme. Om dit vir studente van Suid-Afrika moontlik te maak om van hierdie geleentheid gebruik te maak, is daar ’n spesifieke fonds wat finansiële steun bied: die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente (SSF).

Possibilities to study in the Netherlands

The Dutch universities are welcoming foreign students into their course programmes. To enable students from South Africa to use this opportunity, there is a specific fund that offers financial support: the Foundation Study Fund for South African Students (SSF).

Studiereis

Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (voorheen NZAV) organiseert sinds 1975 het Jongerenproject.

Dit is een uitwisselingsproject tussen Nederlandse en Vlaamse studenten enerzijds en Zuid-Afrikaanse en Namibische studenten anderzijds. Om het jaar komt een groep Zuid-Afrikaanse en Namibische studenten naar Nederland en Vlaanderen. In het tussenliggende jaar is dit precies omgekeerd. In deze korte tijd maken de deelnemers van deze reis op een zo breed mogelijk terrein kennis met de bezochte landen, onder andere door de studenten enige tijd onder te brengen bij gastgezinnen.

Jongerenproject en studiereis 2020

Studeer je in Nederland of Vlaanderen en heb je een grote interesse in Zuid-Afrika? Ga dan mee op studiereis en kijk verder dan de toerist! Doorkruis zuidelijk Afrika vier weken lang met mede-studenten, ervaar de taalbanden tussen de Lage Landen en zuidelijk Afrika en ontdek de hedendaagse Afrikaanstalige cultuur. In 2020 wordt de volgende studiereis georganiseerd, bedoeld voor studenten en alumni (jonger dan 30 jaar) van universiteiten en hogescholen uit Nederland en Vlaanderen. De reis duurt ongeveer vier weken en zal plaatsvinden in juli en augustus 2020. De exacte data worden later bekend gemaakt. Hier kun je je aanmelden. Meer informatie is te vinden op onze pagina voor Jongerenproject 2020 en op onze Facebookpagina.

Jongerenproject 2021

In 2021 zal er weer een groep studenten uit Zuid-Afrika en Namibië naar Nederland en Vlaanderen komen. Voor deze groep zijn wij op zoek naar gastouders in de regio Den Haag en Amsterdam. Het gaat hierbij om twee tot vijf dagen in de periode medio juni tot medio juli. De exacte data worden later bekend. U kunt zich aanmelden als gastouder door deze vragenlijst in te vullen. Voor meer informatie kunt op onze pagina voor gastouders terecht.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de reis en de aanmelding, stuur een e-mail naar studiereizen@zuidafrikahuis.nl. De meest recente updates over aanmelding en informatiebijeenkomsten vind je op onze Facebookpagina.

Commissie Studiereizen

De studiereis wordt georganiseerd door de Commissie Studiereizen van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN). Voor de organisatie van de studiereis werkt de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland al vele jaren samen met de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting (VZACS).

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK
Amsterdam

020-6249318
info@zuidafrikahuis.nl

Openingstijden

N.B. Van 23 december 2019
t/m 3 januari 2020 zijn wij
gesloten i.v.m. onze wintersluiting

Maandag, dinsdag en
donderdag van 10 tot 16 uur

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons