Het huis

Het Zuid-Afrikahuis is een cultuur- en kenniscentrum over Zuid-Afrika in de Lage Landen.

Met onze bibliotheekcollectie en het archief maken wij bronnen toegankelijk en daaromheen geven wij informatie en context. De kennis die wij ontsluiten is interessant voor de wetenschap: onderzoekers van over de hele wereld weten ons te vinden. De bibliotheek acquireert actief en voert de nieuwste titels op wetenschappelijk en literair gebied.

Het Zuid-Afrikahuis stimuleert de culturele uitwisseling tussen Nederland & Vlaanderen en Zuid-Afrika op een actieve, moderne en inclusieve wijze. De banden tussen het Huis en Zuid-Afrika gaan ver terug en die culturele erfenis brengen wij tegenwoordig op verschillende manieren voor het voetlicht, onder meer met onze evenementenprogrammering.

Al jaren investeren we in de uitwisseling van jongeren tussen Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Wij vinden het belangrijk dat het Huis via ons Studiefonds beurzen aan Zuid-Afrikaanse studenten verstrekt. Dat levert unieke ervaringen, kennisdeling en –uitwisseling op. Een nieuwe generatie geïnteresseerden in Zuid-Afrika bereiken we ook via de ondersteuning van een bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis bij de Universiteit van Amsterdam.

In onze lange geschiedenis hebben wij steeds onafhankelijk de ontwikkelingen in Zuid-Afrika op het gebied van taal en cultuur gevolgd en geduid. Wij streven ernaar de relaties tussen Nederland en Vlaanderen en Zuid-Afrika verder te verkennen en te versterken – nu en in de toekomst.  

Bibliotheek, archief, beeldbank, studiezaal

De bibliotheek heeft een unieke, geheel op Zuid-Afrika gerichte collectie. Daarnaast huisvest het Zuid-Afrikahuis een omvangrijke collectie archieven en beeldmateriaal. Overdag kan men in de studiezaal de collecties raadplegen; in de avonden wordt de studiezaal gebruikt voor cursussen Afrikaans en Nederlands en voor een leeskring Zuid-Afrikaanse literatuur.

Theaterzaal

In de theaterzaal worden diverse culturele en literaire evenementen gehouden zoals de vertoning van Zuid-Afrikaanse films, boekpresentaties en literaire evenementen rondom Zuid-Afrikaanse schrijvers, historische lezingen en debatten over geschiedenis en politiek van Zuid-Afrika.

Het pand

Het pand van het Zuid-Afrikahuis, ook wel ´de Dubbele Arend´ genoemd, is rond 1620 gebouwd door de familie Hasselaer uit Haarlem die als wapen een dubbele witte Arend hanteerde. Gedurende 2014 en 2015 heeft het pand een grootscheepse renovatie ondergaan waarmee het de prachtige kleine theaterzaal heeft gekregen en een vernieuwde studiezaal. Het pand is een rijksmonument sinds 1970.

Open voor publiek

De studiezaal van het Zuid-Afrikahuis is toegankelijk voor het publiek op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00-16.00 uur.
Tijdens evenementen is de theaterzaal geopend.

Stichting

De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN) is de exploitant van het Zuid-Afrikahuis aan de Keizersgracht 141–C te Amsterdam. Doelstelling is de bevordering van het Nederlandse economische en culturele belang in Zuid-Afrika.

SZAHN beheert de bibliotheek en het archief van het Zuid-Afrikahuis en ondersteunt de organisatie van evenementen in het Zuid-Afrikahuis. Voorts is SZAHN uitgever van het kwartaalblad Zuid-Afrika Spectrum en beheert en redigeert het samen met het Zuid-Afrikaanse LitNet de nieuwssite www.voertaal.nu operationeel sinds januari 2018. Doelstelling van voertaal.nu is de vanzelfsprekendheid van het Nederlands en Afrikaans in het economische en culturele verkeer.

SZAHN financiert diverse wetenschappelijke en culturele initiatieven. In Nederland faciliteert SZAHN de bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse literatuur, cultuur en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, en ondersteunt het culturele initiatieven zoals de Week van de Afrikaanse Roman en het Festival voor het Afrikaans. In Zuid-Afrika ondersteunt SZAHN op structurele wijze de projecten van het Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) in Pinelands (Kaapstad).

SZAHN heeft de ANBI-status.

Voor meer informatie: Info@zuidafrikahuis.nl

Zaalverhuur

Evenementenzaal of vergaderlocatie op klassieke toplocatie?

Het Zuid-Afrikahuis heeft een aantal prachtige ruimtes beschikbaar: de theaterzaal, de vergaderzaal en het voorhuis. De ruimtes zijn historisch karaktervol en modern afgewerkt met alle voorzieningen die u nodig heeft voor het welslagen van uw evenement of vergadering.

Theaterzaal

De theaterzaal biedt een zitplaats aan tot 35 personen en staanplaats aan max. 50 personen. De zaal kijkt uit op de Keizersgracht. De historische plafonds, de parketvloer, de tuindeuren en marmeren schouw zorgen voor een stijlvolle uitstraling van uw evenement. In gebruik is de zaal zowel zakelijk als intiem, en daarmee geschikt voor zeer uiteenlopende bijeenkomsten. De zaal wordt gebruikt voor symposia, lezingen, filmevenementen, akoestische geluidsevenementen, debat, boekpresentaties en borrels.

Jaarverslagen

Wil je meer weten over de recente ontwikkelingen en activiteiten van KVK? In de jaarverslagen blikken we terug op het betreffende jaar en de resultaten die wij daarin hebben geboekt.

Wordt vriend

Vriend worden van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. Wat houdt dit in?

 • Vier maal per jaar ontvangt u het blad Zuid-Afrika Spectrum 
 • Uitnodigingen voor exclusieve Vrienden-evenementen (2x p.j.)

Met uw jaarlijkse bijdrage ondersteunt u de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland in het algemeen, en het Zuid-Afrikahuis in het bijzonder. De bijdrage dient ter ondersteuning van de conservering en het publiekelijk toegankelijk houden van de collecties van het Zuid-Afrikahuis: de bibliotheek, het archief, de beeldbank. Daarnaast draagt uw bijdrage bij aan het in stand houden van het diverse aanbod aan culturele en literaire evenementen die in de theaterzaal van het Zuid-Afrikahuis georganiseerd worden.

Iedereen die het Zuid-Afrikahuis een warm hart toedraagt kan zich aanmelden als Vriend van het Zuid-Afrikahuis.

Aanmelden als Vriend

Dat kan via het formulier Vriendenadministratie. Geef hierbij een van de volgende opties aan:

 • Vriend van het Zuid-Afrikahuis, regulier: €37,50 p.j.
 • Vriend van het Zuid-Afrikahuis, regulier + lidmaatschap bibliotheek: €43,50 p.j.
 • Studenten, regulier: €27,50 p.j.
 • Studenten, regulier + lidmaatschap bibliotheek: €33,50 p.j.

Schenkingen

Wilt u het Zuid-Afrikahuis opnemen in uw testament? Graag! Bekijk de mogelijkheden.

Aanmeldformulier

Schenkingen

Het vermogen van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN) komt voort uit met name een schadeloosstelling die in 1909 door de Britten is uitgekeerd aan de voormalige eigenaren en investeerders van de Nederlandse Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij (NZASM). Dit, omdat de NZASM tijdens de Boerenoorlog (1899 -1902) door de Britten was geconfisqueerd. Het vermogen van de stichting is in meer dan een eeuw goed in stand gebleven, soms ook aangevuld.

De SZAHN heeft de ANBI-status en de Nederlandse fiscus heeft daarmee aangegeven, dat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn. We zijn zuinig en beheren het vermogen op een voorzichtige manier. Het vermogen krimpt niet, maar veel ruimte voor nieuwe activiteiten hebben we niet, terwijl we wel plannen en ideeën daarvoor hebben, die passen bij het doel van onze organisatie.

Misschien heeft u weleens een gift aan onze stichting overwogen of denkt u na over vermelding van de stichting in uw testament. Daarbij doen wij ook graag het aanbod om – indien u een gift of legaat zou willen overwegen – desgewenst met u telefonisch of in persoon te overleggen wat de bestemming van voorkeur van een dergelijke financiële bijdrage zou kunnen zijn. U kunt overwegen om een bijdrage ter vrije bestemming door het bestuur te schenken, maar u kunt – voor zover activiteiten de nodige continuïteit hebben – ook een voorkeursbestemming aangeven, bijvoorbeeld steun aan culturele activiteiten, aan studiebeurzen, aan de digitalisering van het archief of zelfs aan specifieke, langlopende projecten. U kunt een afspraak maken met de voorzitter van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland, Dhr. Jan Schinkelshoek, via de directeur van het Zuid-Afrikahuis, Mw. Judith Calmeyer Meijburg–van Reekum: c.meijburg@zuidafrikahuis.nl.

Leerstoel

Ter bevordering van de Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde in Nederland werd in 1932 de bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse Letterkunde opgericht. De leerstoel wordt tegenwoordig ondersteund door de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland en de huidige leerstoelhouder is prof. dr. Margriet van der Waal.

Leeropdracht

De leerstoel heeft zich vanaf de instelling ervan in 1932 vooral gericht op de Afrikaanse letterkunde. Dit is lange tijd het voornaamste profiel van de leerstoel gebleven, maar in de loop van de jaren heeft het profiel zich verbreed naar zowel andere disciplines als andere vraagstukken. Tegenwoordig omsluit de leerstoel het bestuderen van Zuid-Afrikaanse literatuur, cultuur en geschiedenis. Dat wil zeggen de bestudering van Afrikaanse literaire teksten in de brede zin van het woord binnen de culturele en maatschappelijke context – de Zuid-Afrikaanse samenleving in heden en verleden. Dit is een logische en betekenisvolle verruiming van de leerstoel: niet alleen wordt zo rekenschap gegeven van de disciplinaire en academische veranderingen binnen het veld van literatuurstudie, maar ook omdat dit perspectief beter aansluit bij de complexe Zuid-Afrikaanse en transnationale kwesties die door wetenschappelijke duiding en onderzoek in beschouwing moeten worden genomen.

Prof. dr. Margriet van der Waal

Margriet van der Waal

Margriet van der Waal (1976) is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. Daarnaast is zij universitair docent Europese Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In het onderzoek van Margriet van der Waal staan de Zuid-Afrikaanse literatuur en de postkoloniale Europese identiteit centraal. Ze publiceerde over selectieprocessen in het literatuuronderwijs in (post-)apartheid Zuid-Afrika (wat wordt er op school gelezen en wie bepaalt dat?). Voorts verdiepte ze zich in constructies en representaties van Afrikaner identiteit binnen en buiten Zuid-Afrika. Binnen de Europese context onderzocht ze aan de hand van literatuur en kunst verschillende dimensies van post-nationale identiteitspolitiek. Een rode draad in haar onderzoek vormt de wijze waarop contemporaine literatuur en kunst inzicht verschaft in de strijd om politieke en culturele waarden in een globaliserende wereld. Centraal daarin staat de vraag hoe identiteit verknoopt is met postkoloniale machtsvraagstukken.

Klik hier voor de oratie van Margriet van der Waal: ‘Stemgerechtigd: over cultuur en de publieke sfeer in Zuid-Afrika’.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland kent 9 leden:

 • Dhr. J. Schinkelshoek, voorzitter
 • Jhr. mr. M.L.E. Storm van ’s Gravesande, vice-voorzitter
 • Gerrit Worst, penningmeester
 • Prof. dr. G. Harinck
 • Lic. A. Buyse
 • Mr. A. Waaijer
 • Mr. B.W. Hopperus Buma

Partners

De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland onderhoudt goede contacten met instellingen in Zuid-Afrika.

LitNet
Zuid-Afrikaanse website met voornamelijk literair nieuws

Van Ewijck Stigting
Die Van Ewijck-Stigting is in Kaapstad gevestig en bevorder al sedert die vroeë 1980’s kulturele bande tussen Nederland en Suid-Afrika.

SASNEV – Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere
Centrum ter bevordering van de Nederlandse en Vlaamse cultuur in Zuid-Afrika; onder andere orgnanisator van de ‘Boektoer’.

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Centrum ter bevordering van wetenschap en kunst in de Afrikaanse taal.

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK
Amsterdam

020-6249318
info@zuidafrikahuis.nl

Openingstijden

N.B. Van 23 december 2019
t/m 3 januari 2020 zijn wij
gesloten i.v.m. onze wintersluiting

Maandag, dinsdag en
donderdag van 10 tot 16 uur

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons